Kategorier: Innlegg


Innlegg     |     juli 1, 2019

Om begrepet karma i buddhismen

Av Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet. Karma er ord som mange har hørt om. Det stammer fra Asia og tilhører læren til religioner som buddhisme, hinduisme og sikhisme. Ordet brukes også i Vesten. Men hva betyr ordet karma? Fordi det har bakgrunn i mange religioner og fordi det brukes av mange mennesker har det rimeligvis forskjellige betydninger. Men siden at jeg er buddhist vil jeg si litt om hva ordet betyr i min religion og hvorfor begrepet karma er viktig for meg. Karma er et indisk ord. Den bokstavelige betydningen

Les mer


Uenighetens fellesskap

Subcategory News     |     januar 20, 2019

Buddhistforbundet svarer på NRK-kritikk

Det handler om at 40.000 buddhister får sitt livssyn nedvurdert og stigmatisert av NRK. Ønsker dere virkelig å kjempe videre for en påstand som ikke bare er usann men som er grovt stigmatiserende overfor etniske og religiøse minoriteter i det norske samfunnet?


Uenighetens fellesskap