Om begrepet karma i buddhismen

Uenighetens fellesskap | juli 1, 2019

Av Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet.

Karma er ord som mange har hørt om. Det stammer fra Asia og tilhører læren til religioner som buddhisme, hinduisme og sikhisme. Ordet brukes også i Vesten.

Men hva betyr ordet karma? Fordi det har bakgrunn i mange religioner og fordi det brukes av mange mennesker har det rimeligvis forskjellige betydninger. Men siden at jeg er buddhist vil jeg si litt om hva ordet betyr i min religion og hvorfor begrepet karma er viktig for meg.

Karma er et indisk ord. Den bokstavelige betydningen av ordet er handling eller gjerning. Når vi snakker om karma i buddhismen snakker vi vanligvis om en spesiell form for sammenheng mellom gjerningen og gjerningens konsekvenser for en selv.

Dette er ikke et enkelt tema. Buddha sa at dette var noe av det som var vanskeligst å forstå. At noe er vanskelig å forstå betyr vanligvis også at det er lett å misforstå. Men la oss prøve:

Buddhismen skiller seg fra andre religioner ved at den ikke forestiller seg en høyere makt som styrer over oss og som straffer eller belønner oss. På den annen side sier ikke Buddhas lære at ting oppstår og forsvinner tilfeldig av seg selv. Tanken om at alt henger sammen er grunnleggende for buddhismen. Årsak og virkning binder alt sammen i en vev som hele tiden er i utvikling. Sammenhengene mellom årsak og virkning skjer på mange nivåer: fysisk, biologisk, mentalt o.s.v.. Dette er grunnleggende i buddhismen og er også grunnleggende for all menneskelig aktivitet og også for utviklingen av vitenskapene.

Buddhismen hevder imidlertid at det i tillegg til disse sammenhengene også finnes en annen sammenheng der prinsippet om årsak og virkning gjelder. Da snakker vi om den indre sammenhengen mellom gjerningene vi gjør og de konsekvensene de får for oss selv.

Buddha sa en gang om karma: gjerning er tanke – tanken du gjør en gjerning med. En gjerning kan gjøres med mange tanker: kjærlighet eller hat, sjenerøsitet eller grådighet, omtanke eller likegyldighet. For andre er det gjerningen i seg selv som betyr mest. For oss selv er det tanken bak handlingen som setter spor etter seg i hjertet vårt. Gode tanker uttrykt i gjerninger løfter oss opp mens onde eller dårlige tanker uttrykt i gjerninger trekker oss ned.

Læren om karma i buddhismen er nettopp dette: at alt hva vi gjør også gjør noe med oss selv. Gjerningene våre får ikke bare ytre konsekvenser for andre og for oss selv. I tillegg til de ytre konsekvensene får gjerningene vi gjør også indre konsekvenser som er avhengige av tankene bak gjerningene. Vi må også huske på at gjerningene våre styrker eller svekker våre gode eller dårlige vaner. Med andre ord: gjennom våre gjerninger former vi litt etter litt vår personlighet.

Kanskje er dette likevel ikke så vanskelig å forstå: Vi sår frø gjennom våre gjerninger, frø som spirer når tiden er inne for det. Likevel er det også viktig å huske hva læren om karma ikke er:

Læren om karma er ikke en lære om at ting er forutbestemt. Vi lever alle med sporene etter våre gode og dårlige gjerninger. Livet påvirkes både av det som kommer utenfra oss og av det som er inne oss. Men uansett er det slik at vi kan påvirke det som skjer nå og i fremtiden gjennom våre valg: hvordan vi reagerer på det som skjer og hvilke gjerninger vi velger å gjøre.

Jeg nevnte at læren om karma er en lære om årsak og virkning, ikke en lære om belønning eller straff. Ingen av oss fortjener å ha det vondt, uansett hva vi måtte ha gjort i fortiden. Bryter vi loven fortjener vi kanskje straffen vi får. Men læren om karma handler ikke om dette. Selv om sporene i oss etter dårlige gjerninger bidrar til å gjøre livet vanskelig, er målet for buddhismen alltid dette: at vi skal overvinne årsakene til lidelse og at vi skal bli fri for lidelse. Buddha sier at dette er noe som vi ikke bare skal søke å oppnå for oss selv, dette er noe som vi også skal søke å oppnå for alle som lever.

Når tenker på det vi og andre måtte ha gjort vet vi bare at det kan være både gode og dårlige gjerninger og at konsekvensene av dem kan oppleves på forskjellige måter til forskjellige tider. Derfor understreket Buddha meget sterkt at vi ikke må begynne å sammenligne oss selv med andre og si at vi er bedre, eller like bra eller dårligere enn andre.

Og ikke minst: Buddha lærte at menneskets hjerte er rent og lysende klart men at urenheter utenfra gjør at vi ikke ser denne renheten og klarheten. Uansett om vi føler oss tynget av en dårlig fortid er dette noe som gjør oss i stand til å se oss selv og andre som uendelig verdifulle og i stand til å frigjøre oss fra alt vondt.

Derfor er læren om karma ikke en dårlig unnskyldning for å slå seg til ro med tingenes tilstand. Tvert imot gir læren om karma en dypere forståelse av hvordan vi former våre egne liv gjennom våre gjerninger. Derfor er læren om karma en nøkkel til å oppnå en fullstendig forandring til det bedre for oss alle. Derfor er ordet karma viktig for meg.

Ett svar til “Om begrepet karma i buddhismen”

  1. […] Om begrepet karma i buddhismen […]

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.