Stikkord: På tro og Are


Subcategory News     |     januar 20, 2019

Buddhistforbundet svarer på NRK-kritikk

Det handler om at 40.000 buddhister får sitt livssyn nedvurdert og stigmatisert av NRK. Ønsker dere virkelig å kjempe videre for en påstand som ikke bare er usann men som er grovt stigmatiserende overfor etniske og religiøse minoriteter i det norske samfunnet?


Uenighetens fellesskap