Velkommen til Buddhistforbundets side i Uenighetens fellesskap


Subcategory News     |     januar 20, 2019

Buddhistforbundet svarer på NRK-kritikk

Det handler om at 40.000 buddhister får sitt livssyn nedvurdert og stigmatisert av NRK. Ønsker dere virkelig å kjempe videre for en påstand som ikke bare er usann men som er grovt stigmatiserende overfor etniske og religiøse minoriteter i det norske samfunnet?


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     desember 20, 2018

Faglig uttalelse om NRKs påstander om Buddha

Buddhistforbundet har henvendt seg til buddhismeforsker Jens W. Borgland, om uriktige og nedsettende påstander om Buddhas kvinnesyn på NRKs skoleside


Uenighetens fellesskap

    |     november 7, 2018

Hva er buddhisme?

Egil Lothe gir en kort innføring i buddhismen i denne videoen.


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Uttalelse om Norges forhold til Saudi-Arabia

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.


Uenighetens fellesskap