Velkommen til Buddhistforbundets side i Uenighetens fellesskap


Innlegg     |     juli 1, 2019

Ny læreplan i KRLE

Buddhistforbundet og Menighetsfakultetet på linje når det gjelder ny læreplan for KRLE.


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     juli 1, 2019

Om begrepet karma i buddhismen

Av Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet. Karma er ord som mange har hørt om. Det stammer fra Asia og tilhører læren til religioner som buddhisme, hinduisme og sikhisme. Ordet brukes også i Vesten. Men hva betyr ordet karma? Fordi det har bakgrunn i mange religioner og fordi det brukes av mange mennesker har det rimeligvis forskjellige betydninger. Men siden at jeg er buddhist vil jeg si litt om hva ordet betyr i min religion og hvorfor begrepet karma er viktig for meg. Karma er et indisk ord. Den bokstavelige betydningen

Les mer


Uenighetens fellesskap

Subcategory News     |     januar 20, 2019

Buddhistforbundet svarer på NRK-kritikk

Det handler om at 40.000 buddhister får sitt livssyn nedvurdert og stigmatisert av NRK. Ønsker dere virkelig å kjempe videre for en påstand som ikke bare er usann men som er grovt stigmatiserende overfor etniske og religiøse minoriteter i det norske samfunnet?


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     desember 20, 2018

Faglig uttalelse om NRKs påstander om Buddha

Buddhistforbundet har henvendt seg til buddhismeforsker Jens W. Borgland, om uriktige og nedsettende påstander om Buddhas kvinnesyn på NRKs skoleside


Uenighetens fellesskap

    |     november 7, 2018

Hva er buddhisme?

Egil Lothe gir en kort innføring i buddhismen i denne videoen.


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Uttalelse om Norges forhold til Saudi-Arabia

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.


Uenighetens fellesskap