Velkommen til Buddhistforbundets side i Uenighetens fellesskap


Innlegg     |     desember 20, 2018

Faglig uttalelse om NRKs påstander om Buddha

Buddhistforbundet har henvendt seg til buddhismeforsker Jens W. Borgland, om uriktige og nedsettende påstander om Buddhas kvinnesyn på NRKs skoleside


Uenighetens fellesskap

    |     november 7, 2018

Hva er buddhisme?

Egil Lothe gir en kort innføring i buddhismen i denne videoen.


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Uttalelse om Norges forhold til Saudi-Arabia

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.


Uenighetens fellesskap