Velkommen til Buddhistforbundets side i Uenighetens fellesskap


    |     november 7, 2018

Hva er buddhisme?

Egil Lothe gir en kort innføring i buddhismen i denne videoen.


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Uttalelse om Norges forhold til Saudi-Arabia

Buddhistforbundet tar sjelden stilling til politiske spørsmål, men generalsekretær Egil Lothe slår fast at det strider mot buddhistisk etikk å selge krigsmateriell.


Uenighetens fellesskap